Uusi hallitus 2018

Itä-Helsingin Taideseuran syyskokouksessa 11.11.2017 valittiin erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle uudet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi sekä kaksi varajäsentä vuodeksi eteenpäin. Puheenjohtajaksi valittiin Kirsti Pesari, kirsti.pesari@gmail.com, puh. 050 341 2441.

Hallituksen muut jäsenet ovat:
Vesa Urtti, Anita Puumala, Maila Niskanen-Kopio, Riitta Astikainen, Leena Heikkilä, Hanna-Mari Kanervo, Tapio Koskenmäki, Saara Seppälä ja Paula Koski. Varajäseniksi valittiin Anja Meri ja Alina Mäkimartti.

Hallituksen tehtävä- ja vastuualueet on jaettu seuraavasti:

Varapuheenjohtaja: Vesa Urtti
Sihteeri: Paula Koski
Taloudenhoitaja: Riitta Astikainen
Kurssityöryhmä: Hanna-Mari Kanervo (viikko- ja lyhytkurssit), Anja Meri (kesäkurssit),
Tapio Koskenmäki ja Kirsti Pesari
Tiedotus ja mainonta: Maila Niskanen-Kopio (jäsentiedotus), Leena Heikkilä (kurssiesitteet, kurssipäivitykset kotisivuille, Sutinen) ja Riitta Astikainen (toimitus)
Näyttelytyöryhmä: Kirsti Pesari, Anita Puumala, Anja Meri, Saara Seppälä ja Vesa Urtti.
Tapahtumatyöryhmä: Vesa Urtti, Helga Tollander, Saara Seppälä, Tapio Koskenmäki ja Paula Koski.
Montun hankinnat: Helga Tollander ja Vesa Urtti.

Muut vakinaiset tehtävät hallituksen ulkopuolisilla jäsenillä: Matti Elomaa (kotisivut).